Skytsånder og shamaner

I Mayaernes verdensbillede er alle født med dyreskytsånder, nahuales, og menneskers liv og helbred er tæt forbundet med deres nahual.

I kapitel 16 kan du læse om nahuales, shamaner, maya -lægekunst og ritualer.

Afsnittet findes kun i e-Bogen

 

Skytsånder og shamaner
Shaman de San Andrés Larráinzar